Consument – upo

Uw uniform pensioen overzicht (UPO)

U krijgt van ons per post een uniform pensioen overzicht (UPO). Omdat alle pensioenoverzichten van alle pensioenuitvoerders er hetzelfde uitzien, zijn ze eenvoudig te begrijpen en goed met elkaar te vergelijken.

Eén pensioenoverzicht

Alle pensioenuitvoerders zijn verplicht om op een eenduidige manier hun pensioenoverzicht te sturen. Dit uniform pensioen overzicht (UPO) is bedoeld om u een goed inzicht te geven in uw pensioen. Omdat alle pensioenuitvoerders dezelfde indeling en illustraties gebruiken, kunt u eenvoudig pensioenbedragen vergelijken en bij elkaar optellen.

Man met spijkerblouse
Jonge vrouw in het geel

Wanneer ontvangt u uw UPO?

Pensioenuitvoerders zijn verplicht om deelnemers aan het einde van het jaar een UPO te sturen. U krijgt de UPO éénmalig dus bewaar hem goed.

 

Nieuw in uw UPO voor 2020

Op het UPO 2020 is een blok toegevoegd waarin is op genomen hoe uw pensioen eruit ziet in euro’s als het meezit of tegenzit.

UPO uitleg

Wat betekent “verwachte koopkracht”?

Verwachte koopkracht is het pensioen waarop u uit lijkt te komen op uw pensioenleeftijd 68 jaar. Bij de inschatting is rekening gehouden met mogelijke prijsstijgingen. Prijsstijgingen hebben geen invloed op de hoogte van uw pensioen. Maar wel op wat u met dat pensioen kunt kopen. Dit noemen we koopkracht. Als de prijzen stijgen en uw pensioen niet stijgt, kunt u met hetzelfde pensioen minder kopen.

In de berekening wordt rekening gehouden met een veronderstelde prijsstijging (inflatie) en een stijging van uw pensioen (indexatie) van 59% van die verwachte prijsstijging. Dat betekent dat een gedeelte van de prijsstijging wordt gecompenseerd door de indexatie.

Wat betekent “Uw pensioen als het meezit“?

Hoe het met de economie gaat, kan invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Het is moeilijk om te voorspellen hoe de economie zich ontwikkelt. Gaat het straks beter met de economie? Gelijkblijvende of dalende prijzen hebben invloed. Daardoor kan de koopkracht van uw pensioen hoger worden dan verwacht. Het zit dan mee.

Wat betekent “Uw pensioen als het tegenzit”?

Maar misschien gaat het straks slechter met de economie. Of stijgen de prijzen. Dan kan de koopkracht van uw pensioen lager zijn dan verwacht.

Hoeveel pensioen hebt u opgebouwd?

Bekijk het complete overzicht van al het pensioen dat u hebt opgebouwd bij verschillende pensioenuitvoerders.

Jan, onze buy-out specialist