Peter Borgdorff nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Lifetri

Peter Borgdorff visual

Peter Borgdorff is per 25 augustus 2022 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Lifetri. Peter Borgdorff is een zeer ervaren bestuurder in de financiële sector en een autoriteit in de Nederlandse pensioenmarkt. Met deze benoeming onderstreept Lifetri haar ambities in de pensioenmarkt om deelnemers van pensioenfondsen een gegarandeerd pensioen te bieden.

Autoriteit in Nederlandse pensioenmarkt

Borgdorff was van 2007 tot 2020 directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het op één na grootste pensioenfonds van Nederland. In deze periode was hij ook voorzitter van de Raad van Commissarissen bij KAS BANK. Eerder was Borgdorff directeur van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

Naast het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van Lifetri is Peter Borgdorff voorzitter van de pensioenadviesraad van CACEIS Nederland, voorzitter van ANBO, lid van de Raad van Toezicht van Nibud, lid van de Raad van Toezicht van Bartiméus en executive lecturer en moderator aan Nyenrode Business Universiteit.

Garanties in een onzekere wereld

De benoeming van Peter Borgdorff sluit aan op de ambities van Lifetri in het pensioendomein. Het Nederlandse pensioenstelsel staat aan de vooravond van een grote transitie. Mede daardoor neemt de behoefte aan garanties op de bij pensioenfondsen opgebouwde aanspraken enorm toe. Lifetri biedt pensioenfondsen oplossingen waarbij deelnemers een gegarandeerd pensioen ontvangen, indien gewenst aangevuld met een eveneens gegarandeerde bescherming tegen inflatie in de vorm van indexatie.

CEO, Philippe Wits van Lifetri is verheugd met de komst van Peter Borgdorff die daarmee Herman van Hemsbergen opvolgt: “Voor ons is het belangrijk dat we blijven groeien, investeren in talent en een vertrouwd gezicht blijven in de pensioensector. We zijn er dan ook trots op dat we iemand als Peter aan ons kunnen verbinden. Peter past perfect bij Lifetri: hij deelt onze visie om de belangen van deelnemers centraal te stellen in de pensioenpropositie en gelooft in onze missie om mensen zelfverzekerd te maken. We willen Herman bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren en voor zijn energieke bijdrage om Lifetri te helpen groeien naar de solide verzekeraar die we nu zijn.”

Herman van Hemsbergen: “Ik heb de afgelopen periode bij Lifetri en in het bijzonder de samenwerking met de aandeelhouder, de Raad van Commissarissen en het bestuur als inspirerend en waardevol beleefd. Ik wens Peter, in mijn ogen een boegbeeld in de Nederlandse pensioenwereld, veel inspiratie en succes in zijn nieuwe rol.”

Lifetri vernieuwende, degelijke partner voor pensioenfondsen

Peter Borgdorff over Lifetri: “Na een werkzaam leven in de wereld van sociale partners, pensioenfondsen en ngo’s is het voor mij een mooie uitdaging om die ervaring in te zetten bij een verzekeraar met grote ambities in de Nederlandse pensioenmarkt. Als voorzitter, zie ik onze Raad van Commissarissen niet alleen als toezichthouder, maar ook als belangrijke sparringpartner voor het bestuur.”

“De aanstaande pensioenhervorming is de grootste die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Pensioenfondsbesturen staan daarin voor belangrijke afwegingen. Eén daarvan is de mate van zekerheid die zij hun deelnemers willen bieden. Lifetri biedt grote en kleine pensioenfondsen maatwerkarrangementen om die zekerheid te kunnen bieden. Ik denk dat dit in de komende jaren in een grote behoefte zal voorzien en ik ben blij daar ook persoonlijk een bijdrage aan te mogen leveren.”

Raad van Commissarissen van Lifetri

Andrew Birrell volgde per 10 juni 2022 Nils Albert op als lid van de Raad van Commissarissen. Andrew is een zeer ervaren actuaris, investment adviseur en non-executive director in de internationale pensioen- en verzekeringssector, waaronder de verzekeraars Sun Life Canada in Engeland en Sanlam Groep (gevestigd in Zuid-Afrika). De Nederlandsche Bank heeft haar goedkeuring gegeven aan de wijzigingen in de Raad van Commissarissen.

Noot voor de redactie

Voor verzoek tot interview of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 

Kees Jongsma
SPJ Financiële & Corporate Communicatie
cjongsma@spj.nl
+31 654 798 253

Over Lifetri

De Lifetri Groep omvat Lifetri Verzekeringen N.V en Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V en bedient in totaal ongeveer 550.000 klanten. Vanaf 2020 zet Lifetri de gegarandeerde pensioenaanspraken voort voor de deelnemers van pensioenfondsen, waaronder Pensioenfonds Allianz Nederland en de pensioenregeling coöperatie Klaverblad. Vanuit het kantoor in Maarssen werken circa 70 FTE. Alle activiteiten staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank. De ambitie van Lifetri is om op de Nederlandse markt te groeien door het bieden van zekerheid en garanties op lange termijn, of het nu gaat om herverzekering, collectieve waardeoverdracht of de (gedeeltelijke) overname van pensioen- en levensverzekeringsportefeuilles. Lifetri wordt ondersteund door haar aandeelhouder, Sixth Street. Kijk voor meer informatie op www.lifetri.nl.

Over Sixth Street

Sixth Street is een wereldwijde investeringsmaatschappij met meer dan $60 miljard aan beheerd vermogen en gecommitteerd kapitaal. Het bedrijf gebruikt zijn flexibele, lange termijn kapitaal, data-enabled capaciteiten en One Team-cultuur om thema’s te ontwikkelen en oplossingen te bieden aan bedrijven in alle groeifasen. Sixth Street investeert in en biedt oplossingen aan bedrijven in de verzekerings- en herverzekeringssector via haar verzekeringsvestigingen, waaronder Talcott Financial Group, evenals haar Sixth Street TAO-platform van $25 miljard. Sixth Street is opgericht in 2009 en heeft meer dan 400 teamleden, waaronder meer dan 180 beleggingsprofessionals die vanuit de hele wereld opereren. Ga voor meer informatie naar www.sixthstreet.com en volg Sixth Street op LinkedIn, Twitter en Instagram.