Mededeling te hoge provisieberekening

Sinds de prolongatie mei 2022 is er op de polissen met betaalperiodiek kwartaal/halfjaar/jaar een te hoge provisie berekend. De te hoge provisie betreft prolongaties over de maanden mei, juli en augustus 2022. Met de prolongatie september is dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd. 

Dit betekent:

1.    Prolongatie borderel september: 

Provisie: U ziet de correctie boeking op polis- en betaalperiodiek niveau terug. Op de prolongatieborderel is zowel de juiste als de foutieve (en gecorrigeerde) provisie zichtbaar. 

Correctie zonder impact voor klant of intermediair: Bij SAV-producten op maandbetaling was een eenmalige correctie nodig om op de achtergrond boekingen juist te verwerken in onze administratie. Helaas zijn deze administratieve boekingen ook zichtbaar op de prolongatie borderel. Deze boekingen hebben echter geen impact op de premie en provisie.
 
2.    Rekening Courant september:
 
Het verschil in provisie wordt geboekt door middel van een correctie op previsie. Daarmee is de teveel geboekte provisie over de maanden mei t/m augustus 2022 gecorrigeerd. U ontvangt de inhoudelijke toelichting bij de Rekening Courant September.
 
Daarnaast werken wij hard aan de oplossing rondom polissen waarvoor een te hoge premie werd berekend, zichtbaar vanaf prolongatie mel 2022. Dit betreft een beperkt aantal polissen Wij verwachten dit met terugwerkende kracht te corrigeren met de prolongatie over oktober 2022. Hierover wordt u de volgende prolongatie geïnformeerd.
 
Onze excuses voor het ongemak. Vanaf de prolongatie september 2022 wordt de previsie correct berekend.